Z okazji obchodów 300-lecia Frampola, Burmistrz Miasta Frampol
wręczył Kazimierzowi Jasińskiemu-Szeli okolicznościowy medal
w podziękowaniu za zasługi dla Miasta i Gminy Frampol.